Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
10/01/2018 Quyết định v/v chi thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016-2018
05/01/2018 Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm năm học 2016-2017.
02/01/2018 Thông báo v/v nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên.
18/12/2017 Thông báo v/v chi trả miễn giảm học phí cho sinh viên.
11/12/2017 Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập năm học 2016-2017 cho sinh viên (đợt2).
30/11/2017 Thông báo mức thu học phí HK I lớp liên thông từ TC lên ĐH ngành KHTV học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị.
27/11/2017 Thông báo danh sách sinh viên Khóa 15 còn thiếu các khoản thu nhập học.
22/11/2017 Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 11,12,13,14
14/11/2017 Thông báo v/v chuyển tiền và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp.
14/11/2017 Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2017-2018.
14/11/2017 Công văn V/v đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
03/11/2017 Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí HK I năm học 2017-2018.
24/10/2017 Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên.
01/10/2017 Thông báo v/v kích hoạt và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp.
06/09/2017 Thông báo v/v nộp tiền thẻ, phí sử dụng Trung tâm học liệu và Bảo hiểm thân thể đối với sinh viên K15