Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
27/11/2017 Thông báo danh sách sinh viên Khóa 15 còn thiếu các khoản thu nhập học.
22/11/2017 Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 11,12,13,14
14/11/2017 Thông báo v/v chuyển tiền và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp.
14/11/2017 Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2017-2018.
14/11/2017 Công văn V/v đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.
03/11/2017 Thông báo danh sách sinh viên chưa nộp học phí HK I năm học 2017-2018.
24/10/2017 Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên.
01/10/2017 Thông báo v/v kích hoạt và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp.
06/09/2017 Thông báo v/v nộp tiền thẻ, phí sử dụng Trung tâm học liệu và Bảo hiểm thân thể đối với sinh viên K15
06/09/2017 Thông báo v/v nộp học phí học kì VI lớp Cử nhân Công tác xã hội K1 hệ VLVH
17/08/2017 Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ II năm học 2016-2017.
15/08/2017 Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên.