Phòng Kế hoạch - Tài chính | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học hệ liên thông chính quy năm học 2019-2020. 29.07.2019
2. Thông báo v/v chi học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2018-2019 08.07.2019
3. Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ I lớp liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH ngành Luật hệ chính quy (cho lưu học sinh Lào) 19.06.2019
4. Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Khoa học thư viện học tại Trung tâm KTTH - HNDN và GDTX tỉnh Lào Cai. 15.06.2019
5. Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2019. 27.05.2019
6. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 11.05.2019
7. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên khóa 13 07.05.2019
8. Quyết định v/v công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 26.04.2019
9. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 26.04.2019
10. Thông báo v/v chi tiền Hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018-2019. 25.03.2019
11. Thông báo công khai kết quả hoạt động năm 2018 và công khai dự toán thu - chi năm 2019 20.03.2019
12. Thông báo V/v quyết toán thuế TNCN năm 2018 và cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2018. 11.03.2019
13. Thông báo v/v thu học phí học kỳ II năm học 2018-2019 của sinh viên. 15.02.2019
14. Thông báo v/v chi học bổng khuyển khích học kỳ II năm học 2017-2018, trợ cấp xã hội và hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2018-2019. 07.01.2019
15. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 03.01.2019
16. Thông báo v/v nộp học phí còn nợ của sinh viên lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Luật K2. 05.12.2018
17. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019 của sinh viên. 05.11.2018
18. Thông báo về việc đơn xin rút học phí đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018. 16.10.2018
19. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2018. 16.10.2018
20. Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá năm học 2018-2019 của sinh viên. 26.09.2018