Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
10/03/2021 Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của học kỳ I và học phí học kỳ II của cán bộ Trường Đại học Khoa học lớp Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh
10/03/2021 Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 của sinh viên các Khóa.
09/03/2021 Quyết định v/v công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
14/12/2020 Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học kỳ I năm học 2020-2021 của sinh viên K18 và nộp học phí còn nợ của sinh viên các khóa.
14/12/2020 Thông báo v/v nộp tiền KTX học kỳ I năm học 2020-2021 và nộp tiền Ký túc xá còn nợ của sinh viên.
09/11/2020 Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2020.
01/10/2020 Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021 của sinh viên
01/10/2020 Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của học viên cao học Khóa 13
01/10/2020 Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của học viên cao học Khóa 14
01/10/2020 Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của Nghiên cứu sinh.
01/09/2020 Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2020
07/08/2020 Thông báo v/v chặn đăng ký học phần đối với sinh viên nợ học phí.
01/08/2020 Quyết định v/v công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
29/07/2020 Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trường ĐHKH - ĐHTN
13/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí hệ sau đại học (Áp dụng cho học viên trúng tuyển năm học 2020-2021)