Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
01/10/2020 Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2020 - 2021 của sinh viên
01/10/2020 Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của học viên cao học Khóa 13
01/10/2020 Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của học viên cao học Khóa 14
01/10/2020 Thông báo v/v thu học phí năm học 2020-2021 của Nghiên cứu sinh.
01/09/2020 Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2020
07/08/2020 Thông báo v/v chặn đăng ký học phần đối với sinh viên nợ học phí.
01/08/2020 Quyết định v/v công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2020 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
29/07/2020 Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trường ĐHKH - ĐHTN
13/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí hệ sau đại học (Áp dụng cho học viên trúng tuyển năm học 2020-2021)
11/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ liên thông chính quy, văn bằng 2 chính quy ( Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2020 - 2021)
10/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2020-2021.
10/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ VLVH, văng bằng 2 (VLVH), liên thông (VLVH) ( Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2020 - 2021)
10/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2020-2021 và học kỳ phụ năm học 2020-2021)
10/07/2020 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2020-2021 và học kỳ phụ năm học 2020-2021)
26/06/2020 Thông báo v/v nộp tiền Ký túc xá học kỳ II năm học 2019-2020 sinh viên.