Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
17/08/2021 Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
08/07/2021 Thông báo V/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí đối với sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2021.
31/05/2021 Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1(khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
28/05/2021 Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021
04/05/2021 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021
19/03/2021 Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của sinh viên lớp Đại học Luật hệ VLVH
10/03/2021 Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ III, IV, V lớp K2 hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Luật học tại Trường Đại học Khoa học
10/03/2021 Thông báo v/v mức thu học phí lớp K2 hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Công tác xã hội học tại Trường Đại học Khoa học.
10/03/2021 Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2021.
10/03/2021 Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của học kỳ I và học phí học kỳ II của cán bộ Trường Đại học Khoa học lớp Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh
10/03/2021 Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2020-2021 của sinh viên các Khóa.
09/03/2021 Quyết định v/v công bố công khai dự toán chi ngân sách năm 2021 của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
14/12/2020 Thông báo v/v nộp bổ sung học phí học kỳ I năm học 2020-2021 của sinh viên K18 và nộp học phí còn nợ của sinh viên các khóa.
14/12/2020 Thông báo v/v nộp tiền KTX học kỳ I năm học 2020-2021 và nộp tiền Ký túc xá còn nợ của sinh viên.
09/11/2020 Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2020.