Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
30/11/2021 Thông báo v/v chi tiền học Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên Khóa 17 được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021
13/10/2021 Thông báo v/v nộp học phí học kỳ I năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa
08/09/2021 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên hệ đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2021-2022 và học kỳ phụ năm học 2021-2022)
08/09/2021 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2021-2022
08/09/2021 Quyết định v/v quy định mức thu học phí hệ sau đại học (Áp dụng cho học viên trúng tuyển năm học 2021-2022)
08/09/2021 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ liên thông chính quy, đại học văn bằng 2 chính quy (Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2021-2022)
08/09/2021 Quyết định v/v quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ VLVH, văn bằng 2 (VLVH), liên thông (VLVH) (Áp dụng đối với việc thi, xét tuyển năm học 2021-2022)
17/08/2021 Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
08/07/2021 Thông báo V/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí đối với sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 7/2021.
31/05/2021 Thông báo v/v nộp học phí đợt 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 1(khóa học 2021-2022) tại Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
28/05/2021 Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021
04/05/2021 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020 - 2021
19/03/2021 Thông báo v/v nộp học phí còn thiếu của sinh viên lớp Đại học Luật hệ VLVH
10/03/2021 Thông báo v/v mức thu học phí học kỳ III, IV, V lớp K2 hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Luật học tại Trường Đại học Khoa học
10/03/2021 Thông báo v/v mức thu học phí lớp K2 hệ liên thông từ trung cấp lên đại học ngành Công tác xã hội học tại Trường Đại học Khoa học.