Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
20/04/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
16/04/2018 Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15
11/04/2018 Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018.
11/04/2018 Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018.
26/03/2018 Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15.
16/03/2018 Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2018
26/02/2018 Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018
09/02/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
26/01/2018 Thông báo mức thu học phí HK I lớp cử nhân Luật K4 hệ VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng.
10/01/2018 Quyết định v/v chi thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016-2018
05/01/2018 Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm năm học 2016-2017.
02/01/2018 Thông báo v/v nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên.
18/12/2017 Thông báo v/v chi trả miễn giảm học phí cho sinh viên.
11/12/2017 Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập năm học 2016-2017 cho sinh viên (đợt2).
30/11/2017 Thông báo mức thu học phí HK I lớp liên thông từ TC lên ĐH ngành KHTV học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị.