Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
07/06/2018 Thông báo mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ TC lên ĐH ngàng Khoa học Thư viện tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị.
05/06/2018 Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018
27/05/2018 Thông báo v/v nhận đơn xin rút học phí đối với sinh viên đã hoàn thành chương trình học.
27/05/2018 Thông báo v/v thu học phí học kỳ hè năm học 2017 - 2018 của sinh viên.
09/05/2018 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 12.
05/05/2018 Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên.
23/04/2018 Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018.
20/04/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
16/04/2018 Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15
11/04/2018 Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018.
11/04/2018 Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018.
26/03/2018 Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15.
16/03/2018 Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2018
26/02/2018 Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018
09/02/2018 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên