Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/01/2022 CV 766 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
24/01/2022 Quy định về công tác Khảo thí và ĐBCLGD của ĐHTN
12/01/2022 Thông báo v/v hướng dẫn sử dụng phần mềm thi trực tuyến Testonline và giám sát thi qua phần mềm MS Teams dành cho Sinh viên.
01/01/2022 Quyết định v/v ban hành Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt dộng của Trường ĐHKH
01/01/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.
30/12/2021 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
19/11/2021 Kế hoạch mời chuyên gia tư vấn, góp ý minh chứng đánh giá CTĐT
07/10/2021 Kế hoạch v/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo khóa 15, đợt tháng 10 năm 2021.
29/09/2021 Kế hoạch v/v khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động đào tạo trực tuyến
17/09/2021 Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên về các yếu tố đảm bảo chất lượng năm học 2021-2022
17/09/2021 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập cải thiện hè học kỳ II năm học 2020-2021
17/09/2021 Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra, rà soát các điều kiện ĐBCLGD cho năm học 2021-2022 của Trường ĐHKH
08/09/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa học
07/09/2021 Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục
26/08/2021 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 17, khóa 18 học kỳ II năm học 2020-2021