Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức các lớp cải thiện đợt 3 năm học 2019 - 2020 13.07.2020
2. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 -2020 khóa 16 09.07.2020
3. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17 03.07.2020
4. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16 03.07.2020
5. Thông báo bổ sung lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 14, đợt 2 03.07.2020
6. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 17 01.07.2020
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 16 01.07.2020
8. Thông báo lịch thi và PCCT chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 khóa 14, đợt 2 01.07.2020
9. Kế hoạch đánh giá sinh viên theo chuẩn đầu ra năm 2020. 19.06.2020
10. Thông báo v/v lấy ý kiến phản hồi sinh viên cuối khóa về hoạt động đào tạo của nhà trường năm 2020. 18.06.2020
11. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ II năm học 2019-2020 K14,K15 15.06.2020
12. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi đợt thi lại (đợt 2) năm học 2019 - 2020 30.05.2020
13. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện năm học 2019 - 2020 đợt 2 26.05.2020
14. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 16,17 học kỳ I (năm học 2019-2020) 29.04.2020
15. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 16,17 học kỳ I (năm học 2019-2020) 12.02.2020
16. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 14,15 HK I (năm học 2019-2020) 04.02.2020
17. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên khóa 14,15 học kỳ I (năm học 2019-2020) 02.01.2020
18. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành. 05.12.2019
19. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội. 05.12.2019
20. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Báo chí. 05.12.2019