Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
11/03/2019 Thông báo V/v thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo.
05/03/2019 Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kì I (2018-2019)
25/02/2019 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K15, K16 (2018-2019)
20/02/2019 Thông báo danh sách sinh viên K13,14,15,16 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2018-2019).
15/02/2019 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K13, K14 (2018-2019)
01/11/2018 Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ I năm học 2018-2019.
26/09/2018 Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2017-2018).
26/09/2018 Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên bằng phần mềm khảo sát trực tuyến - Học kỳ, năm học 2018-2019.
14/09/2018 Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ hè (2017-2018).
24/08/2018 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2017-2018).
01/08/2018 Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ II (2017-2018).
23/07/2018 Thông báo V/v hoàn thành cập nhật minh chứng vào phần mềm lưu trữ HSMC.
05/07/2018 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II (2017-2018).
28/06/2018 Thông báo Về việc bổ sung danh sách sinh viên K13 vi phạm quy chế thi học kỳ II(2017-2018).
18/06/2018 TT 36 Quy chế thực hiện công khai đối với CSGD và đào tạo