Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
22/11/2017 Thông báo V/v kiểm kê tài sản năm 2017
22/11/2017 Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 11,12,13,14
22/11/2017 Kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ viên chức năm học 2017-2018.
22/11/2017 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo chuyên đề " Kỹ năng mềm trong triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học".
22/11/2017 Quyết định v/v công nhận điểm thưởng cho sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017.
22/11/2017 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017.
22/11/2017 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện.
16/11/2017 Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12,13 và 14 năm học 2016-2017.
16/11/2017 Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 12,13 và 14 học kỳ II năm học 2016-2017
16/11/2017 Công văn V/v Quy định chi hỗ trợ chức danh năm 2017.
16/11/2017 Quyết định v/v buộc thôi học đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017
16/11/2017 Quyết định v/v khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2016-2017.
14/11/2017 Thông báo V/v tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017.
14/11/2017 Thông báo v/v chuyển tiền và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp.
14/11/2017 Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ I năm học 2017-2018.