Thông báo về lịch thi tuyến viên chức đợt 2 năm 2017.

Ngày: 20/12/2017