Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
10/06/2024 V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên Khóa 21 học kỳ II năm học 2023-2024
10/06/2024 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tập huấn kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên trường Đại học Khoa học năm 2024
21/05/2024 Kế hoạch vv tiếp đón và làm việc với Giáo sư Helmut Weber
20/05/2024 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của giảng viên về chất lượng hỗ trợ - phục vụ Trường ĐHKH năm học 2023-2024
14/05/2024 V/v hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục năm 2024"
14/05/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác Sinh viên ngoại trú năm 2024
10/05/2024 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo, năm 2024
16/04/2024 Đề án Tuyển sinh năm 2024
08/05/2024 Kế hoạch vv đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Học viện Hồng Hà, Trung Quốc
02/05/2024 V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2024 đối với sinh viên hệ chính quy
02/05/2024 Kế hoạch vv tổ chức Tuần sinh hoạt công dân và khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên chính quy K18 năm học 2023-2024
02/05/2024 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2023-2024
02/05/2024 V/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2023-2024
26/04/2024 VV mời chào giá dịch vụ chăm sóc cây xanh, cây cảnh
26/04/2024 VV mời chào cung cấp dụng cụ thực hành