Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/05/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 16 năm học 2021-2022
25/05/2022 Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.
16/08/2022 Thông báo V/v triển khai đăng ký học phần hệ ĐHCQ Khóa 17,18,19 học kỳ I năm học 2022-2023
16/08/2022 Thông báo kết quả xét duyệt danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022
16/08/2022 Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2021-2022 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học Khoa học
13/08/2022 Kế hoạch v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân Học sinh sinh viên năm học 2022-2023
13/08/2022 Thông báo vv hoàn thiện hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập được ghi trong học bạ THPT năm 2022
10/08/2022 Thông báo v/v đăng ký ở Ký túc xá năm học 2022-2023
10/08/2022 Thông báo v/v sinh viên nội trú lấy lại đồ gửi tại Ký túc xá
08/08/2022 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 9 năm 2022
08/08/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh thư viện hạng III
08/08/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập đợt tháng 8 năm 2022
06/08/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 2021 - 2022
04/08/2022 Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 6 năm 2022 (bổ sung)
02/08/2022 Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022