Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
31/05/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022
27/05/2022 Thông báo V/v tiếp tục học và thi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
25/05/2022 Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/05/2022 Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên
24/05/2022 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16
24/05/2022 Thông báo kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 16 năm học 2021-2022
19/05/2022 Công văn số 1258/UBND-YT v/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
18/05/2022 Quyết định v/v khen thưởng đối với học viên cao học có thành tích cao trong quá trình học tập đợt 1,2 năm 2021
17/05/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 19
17/05/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 18
16/05/2022 Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa 16
16/05/2022 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 đối với sinh viên hệ chính quy