Kế hoạch v/v học sinh trường THPT Quang Trung - TP. Hải Phòng tham quan trường ĐHKH

Ngày: 06/04/2023