Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
27/03/2023 V/v điều chỉnh giảng đường một số lớp học phần phục vụ công tác thi kết thúc học kỳ II, năm học 2022-2023
20/03/2023 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh Trường THPT Sông Công - Thành Phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên
20/03/2023 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh các Trường THPT tại Vĩnh Phúc, Yên Bái
13/03/2023 V/v đăng ký học viên học bồi dưỡng tiếng Việt ở KTX
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo đại học chương trình trọng điểm chất lượng cao năm học 2022-2023 và học kỳ phụ năm học 2022-2023
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ Đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2022-2023 và học kỳ phụ năm học 2022-2023)
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với học viên đào tạo hệ Sau đại học (Áp dụng cho học viên trúng tuyển năm học 2022-2023)
02/03/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình Ngày hội khởi nghiệp Trường ĐHKH năm 2023
20/02/2023 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Khoa học năm học 2022-2023
24/02/2023 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ 1 năm học 2022-2023
24/02/2023 Báo cáo kết khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2022 về chất lượng chương trình đào tạo
27/02/2023 Vv đăng ký số lượng sử dụng túi giấy, kẹp file năm 2023
16/02/2023 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2022
16/02/2023 Công văn V/v thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 17, 18 học kỳ I năm học 2022-2023
16/02/2023 V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2023 đối với sinh viên hệ chính quy