Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với sinh viên đào tạo hệ Đại học chính quy (Áp dụng cho năm học 2022-2023 và học kỳ phụ năm học 2022-2023)
02/03/2023 Quyết định v/v điều chỉnh Quy định mức thu học phí đối với học viên đào tạo hệ Sau đại học (Áp dụng cho học viên trúng tuyển năm học 2022-2023)
02/03/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình Ngày hội khởi nghiệp Trường ĐHKH năm 2023
20/02/2023 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học Khoa học năm học 2022-2023
24/02/2023 Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, học kỳ 1 năm học 2022-2023
24/02/2023 Báo cáo kết khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cuối khóa tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2022 về chất lượng chương trình đào tạo
27/02/2023 Vv đăng ký số lượng sử dụng túi giấy, kẹp file năm 2023
16/02/2023 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2022
16/02/2023 Công văn V/v thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi khóa 17, 18 học kỳ I năm học 2022-2023
16/02/2023 V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2023 đối với sinh viên hệ chính quy
27/12/2022 Báo cáo công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học năm 2022
16/12/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 20
16/12/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 19
21/11/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 18
21/11/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2022-2023 khoá 17