Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
18/08/2023 Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường ĐHKH năm học 2023-2024
04/08/2023 Quyết định vv công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể đơn vị và viên chức, người lao động năm học 2022-2023
20/07/2023 Kế hoạch vv tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2022 - 2023
17/07/2023 Đề án tổ chức, đào tạo bồi dưỡng và tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số
30/06/2023 Hướng dẫn vv trình bày đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng
21/06/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình "Xây dựng điểm kết nối cung cầu và giới thiệu làm TNUS"
13/06/2023 Kế hoạch vv thực hiện đăng ký tài khoản và cài đặt định danh điện tử
31/05/2023 V/v góp ý vào Dự thảo Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học
29/05/2023 V/v hướng dẫn tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023
25/05/2023 Kế hoạch vv tổ chức Tuyên truyền Pháp luật về Trật tự an toàn giao thông và công tác an ninh trật tự, phòng chống ma túy năm học 2022-2023
22/05/2023 Thông báo Kết luận tại Hội nghị Tổng kết công tác chuyển đổi số Trường ĐHKH năm 2022
15/05/2023 Kế hoạch v/v tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp văn bằng hai hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh, khóa học 2020-2022
15/05/2023 Kế hoạch v/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân và khám sức khỏe cuối khóa cho sinh viên chính quy K17 năm học 2022-2023
15/05/2023 Kế hoạch tập huấn cho cán bộ tham gia xây dựng bài giảng E-lerning của chương trình bồi dưỡng chứng chỉ thiết bị, thí nghiệm
12/05/2023 V/v tham gia góp ý Dự thảo Quy trình mua sắm, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng và nâng cấp tài sản tại Trường ĐHKH