Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
16/05/2022 Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2022
13/05/2022 Thông báo V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ KLTN cho sinh viên K16 hệ ĐHCQ
13/05/2022 Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Thạc sĩ năm 2022
12/05/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học viên cao học đợt tháng 5 năm 2022
12/05/2022 Thông báo v/v tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa học
12/05/2022 Thông báo V/v công tác sinh viên cuối khóa năm 2022, hệ chính quy
11/05/2022 Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Khoa học đợt tháng 6 năm 2022
10/05/2022 Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023
10/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Luật
10/05/2022 Báo cáo số 676/BC-ĐHKH về công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 30/4/2022
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông với người đã có trình độ đại học (văn bằng 2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh K8A
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông với người đã có trình độ đại học (văn bằng 2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện