Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/05/2022 Thông báo kết quả bình chọn Nhà giáo tiêu biểu năm 2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của 09 sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh vien khóa 16,17, 18 và 19 học kỳ I năm học 2021-2022
24/05/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 16 năm học 2021-2022
19/05/2022 Công văn số 1258/UBND-YT v/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa
18/05/2022 Quyết định v/v khen thưởng đối với học viên cao học có thành tích cao trong quá trình học tập đợt 1,2 năm 2021
17/05/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 19
17/05/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022, khóa 18
16/05/2022 Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022 đối với sinh viên khóa 16
16/05/2022 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2022 đối với sinh viên hệ chính quy
16/05/2022 Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 3 năm 2022
13/05/2022 Thông báo V/v thực hiện kế hoạch bảo vệ KLTN cho sinh viên K16 hệ ĐHCQ
13/05/2022 Thông báo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng Thạc sĩ năm 2022
12/05/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho học viên cao học đợt tháng 5 năm 2022
12/05/2022 Thông báo v/v tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa học