Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
10/05/2022 Báo cáo số 676/BC-ĐHKH về công tác chuyển đổi số trường Đại học Khoa học đến 30/4/2022
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông với người đã có trình độ đại học (văn bằng 2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh K8A
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông với người đã có trình độ đại học (văn bằng 2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện
05/05/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ CĐ lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
05/05/2022 Lịch thi môn Giáo dục thể chất 2 học phần hoãn thi kỳ 2 năm học 2020-2021 K18
30/04/2022 Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
29/04/2022 Kế hoạch đánh giá năng lực của sinh viên theo năm học năm 2022
26/04/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đông thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên Trường ĐHKH năm học 2021-2022
26/04/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ đại học chính quy Trường ĐHKH năm học 2021-2022
26/04/2022 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập Trường ĐHKH năm học 2021-2022