Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2019-2021 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2019-2021 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2020-2021 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2020-2022 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Thông báo V/v khắc phục tồn tại trong công tác BHYT HSSV năm học 2021-2022
23/03/2022 Thông báo V/v nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm học 2021-2022
23/03/2022 Thông báo v/v nộp học phí của sinh viên còn nợ học phí và nhận đơn xin rút học phí thừa đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2022.
18/03/2022 Nghị quyết 38/NQ-CP Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19
15/03/2022 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trường Đại học Khoa học năm 2022
14/03/2022 Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Trường Đại học Khoa học năm 2022.
12/03/2022 Thông báo V/v rà soát, cập nhật thông tin trên Website Trường và website các đơn vị
12/03/2022 Thông báo v/v điều chỉnh hình thức dạy học với các lớp học phần hệ ĐHCQ từ ngày 14/3/2022
11/03/2022 Thông báo v/v đóng học phí học kỳ 2,3 của lớp liên thông từ CĐ lên ĐH ngành Văn học khóa 5
11/03/2022 Thông báo V/v đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm học 2022-2023
11/03/2022 Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí.