Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
09/03/2022 Kế hoạch tiêm chủng vắc xin Moderna phòng Covid-19 cho sinh viên
04/03/2022 Kế hoạch vv khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2022 về chất lượng chương trình đào tạo
04/03/2022 Thông báo vv tiếp tục linh hoạt lựa chọn hình thức dạy học với các lớp học phần hệ ĐHCQ tuần từ ngày 7/3/2022 đến ngày 13/3/2022
03/03/2022 Thông báo vv tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2022 và bổ sung hồ sơ chế độ chính sách trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022
03/03/2022 Kế hoạch tổ chức vòng Chung khảo Cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Trường Đại học Khoa học (TNUS - Startup Ideas) năm học 2021-2022"
28/02/2022 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên các Khóa học kỳ I năm học 2021-2022
26/02/2022 Thông báo tổ chứ thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Khoa học đợt tháng 3 năm 2022
25/02/2022 Thông báo vv đóng học phí còn thiếu của lớp liên thông từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2
25/02/2022 Thông báo vv tiếp tục linh hoạt lựa chọn hình thức dạy học với các lớp học phần hệ ĐHCQ
25/02/2022 Thông báo vv đóng học phí còn thiếu của học viên lớp Cao học khóa 15
23/02/2022 Quyết định v/v ban hành Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em
21/02/2022 Công văn v/v cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần
19/02/2022 Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục của Trường Đại học Khoa học
18/02/2022 Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022
18/02/2022 Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2022