Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/04/2022 Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 16
24/04/2022 Lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 khóa 17
18/04/2022 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2021
15/04/2022 Thông báo V/v dừng thi kết thúc học phần với sinh viên còn nợ học phí
15/04/2022 Thông báo v/v đóng học phí còn thiếu của học viên lớp Cao học khóa 14
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị thí nghiệm đợt tháng 4-2022
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Phương pháp viên hạng III
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III
14/04/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Hướng dẫn viên văn hóa hạng III
14/04/2022 Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế đợt tháng 6-2022
14/04/2022 Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 5 năm 2022
09/04/2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐTTĐHKH của Hội đồng trường Đại học Khoa học
08/04/2022 Thông báo v/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên khóa 16,17,18,19
08/04/2022 Thông báo v/v họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy định Công tác HSSV học kỳ I năm học 2021-2022
07/04/2022 Thông báo tổ chức thi sát hạch Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đối với học viên cao học Trường ĐHKH đợt thi tháng 5/2022