Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
20/06/2022 Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 3/2022
20/06/2022 Quyết định ban hành Quy định sử dụng thiết bị, hóa chất để thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Khoa học.
17/06/2022 Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội học kỳ I, II năm học 2021-2022
17/06/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022
15/06/2022 Thông báo v/v đã khắc phục sự cố máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU
10/06/2022 Thông báo v/v xóa tên học viên đào tạo trình độ thạc sĩ.
08/06/2022 Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022
04/06/2022 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 16, khóa 17 học kỳ II năm học 2021-2022
02/06/2022 Thông báo V/v máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU tại ĐHTN xảy ra sự cố.
01/06/2022 Kế hoạch v/v khảo sát láy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2021-2022
31/05/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022
27/05/2022 Thông báo V/v tiếp tục học và thi môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh.
25/05/2022 Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25/05/2022 Thông báo v/v hướng dẫn sinh viên các khóa cập nhật thông tin cá nhân, thông tin Nội - Ngoại trú thông qua công sinh viên
24/05/2022 Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 16