Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
26/07/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngànhThông tin - Thư viện khóa học 2019 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022
26/07/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2019 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022
26/07/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2019 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022
26/07/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2019 - 2021 đợt tháng 6 năm 2022
19/07/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật
19/07/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật
19/07/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lến đại học hình thức VLVH ngành Luật
19/07/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật
16/07/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 16 hệ đại học chính quy, khóa học 2018-2022
16/07/2022 Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 16 học kỳ II năm học 2021-2022
04/07/2022 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 18, khóa 19 học kỳ II năm học 2021-2022
30/06/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học (văn bằng 2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh
30/06/2022 Kế hoạch Chương trình biên soạn cẩm nang tuyên truyền, hướng dẫn về hoạt động khởi nghiệp cho sinh viên, cán bộ TNUS
29/06/2022 Quyết định về việc ban hành Đề án tuyển sinh đại học năm 2022
28/06/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Công tác xã hội, khóa học 2016 - 2021 đợt tháng 5 năm 2022