Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
08/08/2022 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập đợt tháng 8 năm 2022
06/08/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 2021 - 2022
04/08/2022 Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 6 năm 2022 (bổ sung)
02/08/2022 Thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022
01/08/2022 Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng cử nhân đợt tháng 6 năm 2022
01/08/2022 Thông báo v/v nộp học phí học kỳ hè năm học 2021-2022 của sinh viên các Khóa
26/07/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2020 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022
26/07/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2020 - 2022 đợt tháng 6 năm 2022
26/07/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh khóa học 2019 - 2021 đợt tháng 6 năm 2022
26/07/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy ngành Ngôn ngữ Anh khóa học 2019-2021 đợt tháng 6 năm 2022
26/07/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật đợt tháng 6 năm 2022
26/07/2022 Quyết định v/v chi học bổng đối với sinh viên Trường ĐHKH đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021
26/07/2022 Quyết định v/v chi học bổng đối với sinh viên Trường ĐHKH có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021
26/07/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2021-2022 đợt tháng 6 năm 2022
26/07/2022 Quyết định v/v cử sinh viên Trần Ngọc Huế tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Valladolid, Tây Ban Nha năm 2022