Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
28/06/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
28/06/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
28/06/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
28/06/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông với người đã có trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh
27/06/2022 Công văn V/v hướng dẫn tổng kết công tác TĐ-KT và thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
20/06/2022 Thông báo lịch trả bằng tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 3/2022
20/06/2022 Quyết định ban hành Quy định sử dụng thiết bị, hóa chất để thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Khoa học.
17/06/2022 Thông báo v/v chi tiền trợ cấp xã hội học kỳ I, II năm học 2021-2022
17/06/2022 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác tổ chức thi Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 6 năm 2022
15/06/2022 Thông báo v/v đã khắc phục sự cố máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU
10/06/2022 Thông báo v/v xóa tên học viên đào tạo trình độ thạc sĩ.
08/06/2022 Thông báo v/v chi tiền hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2021-2022
04/06/2022 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 16, khóa 17 học kỳ II năm học 2021-2022
02/06/2022 Thông báo V/v máy chủ phần mềm quản lý đào tạo IU tại ĐHTN xảy ra sự cố.
01/06/2022 Kế hoạch v/v khảo sát láy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2021-2022