Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/10/2017 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
22/10/2017 Quyết định v/v phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020"
19/10/2017 Quyết định v/v công nhận Ban cán sự lớp sinh viên năm học 2017-2018
19/10/2017 Quyết định v/v công nhận kết quả thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017.
19/10/2017 Quyết định v/v thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 tại Trường ĐHKH
17/10/2017 Công văn V/v tham gia các hoạt động trong ngày tổ chức Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường ĐHKH.
17/10/2017 Thông báo V/v nộp ngân hàng đề thi HK I năm học 2017-2018.
17/10/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Cử nhân Luật.
17/10/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo Văn bằng 2 ngành Cử nhân Luật.
13/10/2017 Thông báo v/v đăng ký thi sát hạch tiếng Anh cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH đợt tháng 11 năm 2017.
13/10/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách cho sinh viên năm học 2017-2018
13/10/2017 Quyết định Ban hành Quy định v/v tổ chức học lại, học cải thiện theo lớp học phần bổ sung đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường ĐHKH-ĐHTN.
13/10/2017 Quyết định v/v thành lập Tổ công tác của Trường Đại học Khoa học để phối hợp thực hiện rút và kiểm tra bài thị của Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 cùng T36 Bộ Công An.
12/10/2017 Thông báo V/v phát động phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020.
11/10/2017 Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2016 của Trường Đại học Khoa học.