Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
27/09/2017 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên tham gia thi đấu các môn thể thao trong ngày hội Văn hóa dân tộc Dao tỉnh Tuyên Quang năm 2017.
21/09/2017 Kế hoạch tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ đầu tháng năm học 2017 - 2018
21/09/2017 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018
20/09/2017 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ học kỳ II năm học 2016-2017.
20/09/2017 Thông báo V/v tổ chức và quản lý đào tạo tiến sĩ, đăng tải thông tin luận án trên website.
20/09/2017 Thông báo về lịch thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017.
20/09/2017 Quyết định v/v Ban hành quy định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường ĐHKH - ĐHTN
20/09/2017 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2017-2018.
20/09/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2017-2018.
20/09/2017 Quyết định v/v khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2016-2017.
20/09/2017 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 15 năm học 2017-2018.
17/09/2017 Thông báo V/v cập nhật thông tin hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường (24/10/2002-24/10/2017)
17/09/2017 Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2017.
14/09/2017 Thông báo tổ chức Hội thảo đào tạo SĐH với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và định hướng ứng dụng.
13/09/2017 Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1.