Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
06/09/2017 Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 12,13 và 14 năm học 2017-2018.
06/09/2017 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện.
06/09/2017 Thông báo v/v nộp tiền thẻ, phí sử dụng Trung tâm học liệu và Bảo hiểm thân thể đối với sinh viên K15
06/09/2017 Thông báo v/v nộp học phí học kì VI lớp Cử nhân Công tác xã hội K1 hệ VLVH
06/09/2017 Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các Khóa 12,13 và 14 hệ đại học chính quy.
06/09/2017 Thông báo v/v làm thẻ cho sinh viên khóa 15, hệ chính quy.
06/09/2017 Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 hệ chính quy.
06/09/2017 Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học.
06/09/2017 Thông báo V/v ủy quyền điều hành giải quyết công việc.
06/09/2017 Thông báo V/v truy cập và góp ý Website tiếng Anh Trường ĐHKH.
06/09/2017 Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện giờ Sinh hoạt lớp năm học 2017-2018.
05/09/2017 Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
05/09/2017 Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
05/09/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 562015NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
05/09/2017 Công văn hướng dẫn thi nâng ngạch giảng viên của Bộ GDĐT