Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
10/10/2017 Quyết định v/v khen thưởng học viên cao học khóa học 2015-2017.
09/10/2017 Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12.
09/10/2017 Thông báo v/v địa chỉ email nhận tin, bài viết đăng lên website trường Đại học Khoa học.
06/10/2017 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường ĐHKH.
06/10/2017 Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
06/10/2017 Thư mời lễ trao bằng thạc sĩ năm 2017
05/10/2017 Thông báo V/v rà soát nâng bậc lương năm 2017.
05/10/2017 Thông báo v/v thực hiện giờ làm việc mùa đông.
05/10/2017 Thông báo V/v kiểm tra công tác cấp phát Bằng tốt nghiệp đại học trong năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy.
05/10/2017 Thông báo v/v làm thẻ sinh viên đợt 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên Khóa 15.
05/10/2017 Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Website trường ĐHKH.
05/10/2017 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị Trường học
05/10/2017 Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Trường ĐHKH năm học 2017-2018
01/10/2017 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 09 năm 2017.
01/10/2017 Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi hệ liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy khóa học 2016-2017.