Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
13/09/2017 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2020.
13/09/2017 Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm.
13/09/2017 Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2017-2018 cho SV các khóa 12,13,14,15.
13/09/2017 Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác sinh viên năm học 2017-2018.
13/09/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Trường ĐHKH (2002-2017)
13/09/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH.
12/09/2017 Thông báo v/v khám sức khỏe đầu khóa học cho sinh viên khóa 15.
12/09/2017 Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bải thi Học kỳ hè (2016-2017).
11/09/2017 Thông báo v/v tổ chức hội nghị CB,VC năm học 2017-2018
11/09/2017 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 08 năm 2017.
11/09/2017 Quyết định v/v thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học.
11/09/2017 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học.
11/09/2017 Quyết định v/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các tập thể, cá nhân thuộc ĐHTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017.
11/09/2017 Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHTN tại cuộc họp triển khai đào tạo trực tuyến E-learing kết hợp với đào tạo truyền thống ở ĐHTN.
11/09/2017 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017.