Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
06/09/2017 Thông báo V/v truy cập và góp ý Website tiếng Anh Trường ĐHKH.
06/09/2017 Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện giờ Sinh hoạt lớp năm học 2017-2018.
05/09/2017 Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
05/09/2017 Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
05/09/2017 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 562015NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
05/09/2017 Công văn hướng dẫn thi nâng ngạch giảng viên của Bộ GDĐT
31/08/2017 Thông báo V/v xét duyệt cho SV K12 làm khóa luận tốt nghiệp.
31/08/2017 Thông báo V/v cử cán bộ tham gia công tác trợ lý Công tác HSSV và giáo viên chủ nhiệm 2017-2018.
31/08/2017 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 8 năm 2017.
31/08/2017 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt tháng 8 năm 2017.
31/08/2017 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 8 năm 2017.
28/08/2017 Thông báo v/v nghỉ lễ Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 02/9
25/08/2017 Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2016-2017)
25/08/2017 Thông báo kết quả họp xét chọn nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2017 giới thiệu tham dự chương trình Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và Truyền hình trực tiếp " Thay lời tri ân" chào mừng 3
25/08/2017 Thông báo V/v góp ý dự thảo: Quy định thực hiện kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên.