Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
22/08/2017 Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường ĐHKH năm 2017.
22/08/2017 Thông báo V/v thực hiện Quy chế ba công khai.
22/08/2017 Thông báo danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ hè (2016-2017).
17/08/2017 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2017.
17/08/2017 Thông báo V/v mời tham gia khóa tập huấn dự án INASP.
17/08/2017 Thông báo v/v rà soát số tài khoản ngân hàng đối với sinh viên được hưởng chế độ chính sách trong học kỳ II năm học 2016-2017.
17/08/2017 Danh sách hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH K11
15/08/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học.
15/08/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2017.
15/08/2017 Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Khúc Thị Hương được quay trở lại học tập.
15/08/2017 Thông báo V/v vận dụng chế độ đặc thù trong tuyển sinh đối với các TS diện 3T.
15/08/2017 Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên.
10/08/2017 Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2017.
10/08/2017 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019.
08/08/2017 Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân HK II năm học 2016-2017.