Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
05/12/2017 Thông báo V/v Xây dựng Đề án Vị trí việc làm năm 2018.
04/12/2017 Thông báo V/v lập dự toán kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản năm 2018.
04/12/2017 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi HK I, năm học 2017-2018.
02/12/2017 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
02/12/2017 Luật bảo hiểm xã hội
02/12/2017 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
30/11/2017 Thông báo v/v kiểm tra, ra soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2017
30/11/2017 Thông báo mức thu học phí HK I lớp liên thông từ TC lên ĐH ngành KHTV học tại trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị.
30/11/2017 Thông báo V/v đánh giá ngân hàng đề thi Học kỳ I năm học 2017-2018.
27/11/2017 Thông báo danh sách sinh viên Khóa 15 còn thiếu các khoản thu nhập học.
27/11/2017 Thông báo V/v tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài đợt 3 năm 2017
27/11/2017 Thông báo sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp.
27/11/2017 Quyết định v/v thành lập Ban kiểm kê, đánh giá lại tài sản nhà nước năm 2017
23/11/2017 Thông báo lịch phân công cán bộ giám sát phòng thi HK I năm học 2017-2018 khóa 12,13,14
22/11/2017 Thông báo V/v kiểm kê tài sản năm 2017