Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
14/12/2017 Quyết định v/v quy định chi hỗ trợ chức danh năm 2017
14/12/2017 Thông báo V/v tổ chức hướng dẫn SV K15 sử dụng hệ thống IU.
14/12/2017 Thông báo v/v sửa đổi Thông báo số 1241/TB-ĐHKH ngày 07/12/2017 v/v thi tuyển viên chức Trường ĐHKH đợt 2 năm 2017.
13/12/2017 Thông báo V/v khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động.
11/12/2017 Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng khuyến khích học tập năm học 2016-2017 cho sinh viên (đợt2).
11/12/2017 Nghị quyết v/v Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
11/12/2017 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
08/12/2017 Thông báo v/v thi tuyển viên chức Trường ĐHKH đợt 2 năm 2017.
08/12/2017 Thông báo V/v lập danh sách khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động.
07/12/2017 Thông báo: Chương trình học bổng ERASMUS+ 2017
06/12/2017 Quyết định v/v công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam đợt thi ngày 12/11/2017
06/12/2017 Thông báo kết quả họp ban soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp cho bộ "Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo" năm học 2017-2018.
06/12/2017 Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018.
06/12/2017 Thông báo V/v kiểm tra, đối chiếu sinh viện hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập.
06/12/2017 Quyết định v/v phân công Trưởng nhóm nghiên cứu liên ngành.