Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
18/01/2018 Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2017
18/01/2018 Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục năm 2017
18/01/2018 Quyết định v/v Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm Trường ĐHKH.
18/01/2018 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2017.
18/01/2018 Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện HK I năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 12,13 và 14.
18/01/2018 Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12.
18/01/2018 Quyết định v/v điều động sinh viên đi học Giáo dục quốc phòng.
18/01/2018 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2017.
16/01/2018 Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12
15/01/2018 Thông báo V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VOffice.
15/01/2018 Thông báo V/v hướng dẫn đăng ký cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2018.
12/01/2018 Thông báo v/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ 1 (2017 - 2018)
10/01/2018 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ/CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
10/01/2018 Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018.
10/01/2018 Quyết định v/v khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.