Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
26/01/2018 Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH.
26/01/2018 Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm.
26/01/2018 Thông báo mức thu học phí HK I lớp cử nhân Luật K4 hệ VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng.
26/01/2018 Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15.
26/01/2018 Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15.
26/01/2018 Thông báo v/v tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đánh giá ngoài năm 2017.
26/01/2018 Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới VOffice.
25/01/2018 Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2018.
25/01/2018 Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN.
25/01/2018 Thông báo v/v nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.
25/01/2018 Quyết định ban hành Quy định công bố thông tin kết quả nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Khoa học.
25/01/2018 Thông báo V/v nhập liệu trực tuyến các công trình khoa học năm 2018.
23/01/2018 Quyết định v/v thành lập Bộ môn Hóa phân tích - Công nghệ thuộc Khoa Hóa học, Trường ĐHKH.
23/01/2018 Thông báo V/v xin ý kiến cho bản quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Trường ĐHKH
23/01/2018 Thông báo V/v thực hiện Kế hoạch cập nhật minh chứng vào phần mềm.