Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
11/12/2017 Nghị quyết v/v Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
11/12/2017 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
08/12/2017 Thông báo v/v thi tuyển viên chức Trường ĐHKH đợt 2 năm 2017.
08/12/2017 Thông báo V/v lập danh sách khám sức khỏe định kỳ năm 2017 cho CBVC và người lao động.
07/12/2017 Thông báo: Chương trình học bổng ERASMUS+ 2017
06/12/2017 Quyết định v/v công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam đợt thi ngày 12/11/2017
06/12/2017 Thông báo kết quả họp ban soạn thảo tiếp thu ý kiến đóng góp cho bộ "Tiêu chuẩn đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo" năm học 2017-2018.
06/12/2017 Thông báo tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018.
06/12/2017 Thông báo V/v kiểm tra, đối chiếu sinh viện hết hạn bảo lưu, tạm dừng tiến độ học tập.
06/12/2017 Quyết định v/v phân công Trưởng nhóm nghiên cứu liên ngành.
06/12/2017 Quyết định ban hành Quy định Công tác Quản lý đoàn ra nước ngoài của Trường ĐHKH.
06/12/2017 Quyết định v/v miễn, giảm học phí HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15.
06/12/2017 Quyết định v/v ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
06/12/2017 Quyết định v/v điều chuyển phòng học, phòng thực hành tại Giảng đường 3B.
05/12/2017 Thông báo V/v Xây dựng Đề án Vị trí việc làm năm 2018.