Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
10/01/2018 Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018.
10/01/2018 Quyết định v/v chi thưởng cho sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2016-2018
05/01/2018 Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, GD pháp luật năm 2017 của Trường ĐHKH.
05/01/2018 Thông báo v/v chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm năm học 2016-2017.
03/01/2018 Quyết định v/v công nhận kết quả thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2017.
03/01/2018 Quyết định v/v điều chỉnh phân công công tác của các Phó Hiệu trưởng tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019.
02/01/2018 Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020.
02/01/2018 Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020.
02/01/2018 Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2017-2021.
02/01/2018 Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020.
02/01/2018 Thông báo v/v nộp tiền học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên.
02/01/2018 Thông báo v/v học lại môn học GDQP và AN.
28/12/2017 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28/12/2017 Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH năm 2017 (đợt 2).
28/12/2017 Báo cáo Kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH năm 2017 (đợt 2).