Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
09/02/2018 Thông báo v/v thực hiện kế hoạch đào tạo
09/02/2018 Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2018.
09/02/2018 Thông báo v/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 12,13,14 và 15 hệ đại học chính quy
08/02/2018 Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ I (2017-2018).
08/02/2018 Thông tư v/v tiếp tục tổ chức công tác thanh tra năm học và thực hiện Đề án tăng cường năng lực thanh tra
06/02/2018 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ II - Năm học 2017-2018.
06/02/2018 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018.
06/02/2018 Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018 đối với sinh viên ở nội trú.
01/02/2018 Thông báo V/v bổ sung các chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT đối với CBVC trường ĐHKH.
01/02/2018 Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trường ĐHKH năm 2018.
01/02/2018 Quyết định v/v thành lập Ban thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh thuộc các hệ đào tạo năm 2018 của Trường ĐHKH.
01/02/2018 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường ĐHKH năm 2018.
01/02/2018 Thông báo về kế hoạch học tập môn GDQP và AN.
29/01/2018 Thông báo v/v danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2017-2018).
29/01/2018 Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018