Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
11/09/2017 Quyết định v/v thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học.
11/09/2017 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học.
11/09/2017 Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHTN tại cuộc họp triển khai đào tạo trực tuyến E-learing kết hợp với đào tạo truyền thống ở ĐHTN.
11/09/2017 Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017.
11/09/2017 Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1.
06/09/2017 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện.
06/09/2017 Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các Khóa 12,13 và 14 hệ đại học chính quy.
31/08/2017 Thông báo V/v xét duyệt cho SV K12 làm khóa luận tốt nghiệp.
31/08/2017 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 8 năm 2017.
31/08/2017 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức VLVH đợt tháng 8 năm 2017.
31/08/2017 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 8 năm 2017.
17/08/2017 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2017.
15/08/2017 Thông báo V/v vận dụng chế độ đặc thù trong tuyển sinh đối với các TS diện 3T.
14/11/2016 Ban hành Quy định việc biện soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo trong trường Đại học Khoa học