Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
19/04/2024 V/v triển khai đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ hè năm học 2023-2024
06/03/2024 Thông báo kế hoạch học bổ sung kiến thức dành cho thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ tại Trường ĐHKH năm 2024
27/11/2023 V/v triển khai đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ II, năm học 2023-2024
13/09/2023 Quyết định vv công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2023
13/09/2023 V/v xét duyệt sinh viên K18 làm khóa luận tốt nghiệp
11/09/2023 Quyết định vv công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Ngô Mạnh Tưởng
28/08/2023 V/v bổ sung đợt đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ I, năm học 2023-2024
20/07/2023 Kế hoạch vv tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2022 - 2023
30/06/2023 Hướng dẫn vv trình bày đề án tốt nghiệp trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng
19/04/2023 V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH
13/04/2023 Công văn v/v triển khai đăng ký học phần đại học hệ chính quy học kỳ hè năm học 2022-2023
27/03/2023 V/v điều chỉnh giảng đường một số lớp học phần phục vụ công tác thi kết thúc học kỳ II, năm học 2022-2023
16/02/2023 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2022
16/08/2022 Thông báo V/v triển khai đăng ký học phần hệ ĐHCQ Khóa 17,18,19 học kỳ I năm học 2022-2023
06/08/2022 Thông báo lịch thi và phân công coi thi học kỳ hè năm học 2021 - 2022