Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
27/10/2021 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2021.
25/10/2021 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9 năm 2021.
25/10/2021 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9 năm 2021
25/10/2021 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2021.
25/10/2021 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 9 năm 2021
13/10/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình nội bộ
13/10/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo.
12/10/2021 Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo khóa 19.
08/10/2021 Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 16, 17 và 18 hệ đại học chính quy.
30/09/2021 Thông báo V/v xét duyệt sinh viên K16 làm khóa luận tốt nghiệp.
23/09/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
23/09/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
23/09/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện
23/09/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7A
23/09/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện K7A