Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
25/02/2022 Thông báo vv tiếp tục linh hoạt lựa chọn hình thức dạy học với các lớp học phần hệ ĐHCQ
16/02/2022 Thông báo V/v rà soát danh sách lớp học phần học kỳ I năm học 2021-2022.
15/02/2022 Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn cho sinh viên Khóa 16 thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2021 - 2022.
27/01/2022 Thông báo V/v triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2021-2022
20/01/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện đợt tháng 01 năm 2022
20/01/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật đợt tháng 01 năm 2022.
20/01/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 01 năm 2022
20/01/2022 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 01 năm 2022
14/01/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học (văn bằng 2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh
04/01/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học ( văn bằng 2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh K8B
01/01/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Luật.
01/01/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật.
01/01/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
01/01/2022 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học (văn bằng2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh K8A
30/12/2021 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo.