Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Công tác xã hội, khóa học 2016-2021 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh khóa học 2019-2021 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2017-2021 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2019-2022 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Luật khóa học 2019-2022 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2019-2022 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2019-2021 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2019-2021 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2020-2021 đợt tháng 3 năm 2022
24/03/2022 Quyết định V/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức đào tạo VLVH ngành Thông tin - Thư viện khóa học 2020-2022 đợt tháng 3 năm 2022
12/03/2022 Thông báo v/v điều chỉnh hình thức dạy học với các lớp học phần hệ ĐHCQ từ ngày 14/3/2022
04/03/2022 Thông báo vv tiếp tục linh hoạt lựa chọn hình thức dạy học với các lớp học phần hệ ĐHCQ tuần từ ngày 7/3/2022 đến ngày 13/3/2022
25/02/2022 Thông báo vv tiếp tục linh hoạt lựa chọn hình thức dạy học với các lớp học phần hệ ĐHCQ
16/02/2022 Thông báo V/v rà soát danh sách lớp học phần học kỳ I năm học 2021-2022.
15/02/2022 Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn cho sinh viên Khóa 16 thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2021 - 2022.