Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
21/12/2021 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH ngành Luật đợt tháng 12 năm 2021
21/12/2021 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học văn bằng hai hình thức đào tạo chính quy ngành Ngôn ngữ Anh đợt tháng 12 năm 2021
18/12/2021 Quyết định vv thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình quốc gia
15/12/2021 Quyết định v/v công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 11 năm 2021
14/12/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông với người đã có trình độ đại học (văn bằng 2) hình thức đào tạo VLVH ngành Ngôn ngữ Anh
13/12/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
13/12/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
13/12/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển bổ sung hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
09/12/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Luật.
09/12/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Luật
09/12/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện
09/12/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện
06/12/2021 Công văn V/v đảm bảo chất lượng đào tạo các chương trình trọng điểm, chất lượng cao.
26/11/2021 Quyết định vv duyệt triển khai đề tài Khóa luận tốt nghiệp và phân công giảng viên hướng dẫn cho sinh viên khóa 16 năm học 2021-2022
12/11/2021 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy thuộc đối tượng đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT Đợt 3 năm 2021.