Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
15/12/2017 Thông báo V/v triển khai rà soát tên đề tài KLTN và phân công GV hướng dẫn KLTN cho sinh viên K12.
14/12/2017 Thông báo V/v tổ chức hướng dẫn SV K15 sử dụng hệ thống IU.
06/12/2017 Quyết định v/v công nhận kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam đợt thi ngày 12/11/2017
06/12/2017 Quyết định v/v ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
23/11/2017 Thông báo lịch phân công cán bộ giám sát phòng thi HK I năm học 2017-2018 khóa 12,13,14
22/11/2017 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên Đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện.
31/10/2017 Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learing kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN.
24/10/2017 Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo.
24/10/2017 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2017.
24/10/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2017.
17/10/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo liên thông từ trình độ TC lên ĐH ngành Cử nhân Luật.
17/10/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thông qua đề án đăng ký mở ngành đào tạo Văn bằng 2 ngành Cử nhân Luật.
13/10/2017 Quyết định Ban hành Quy định v/v tổ chức học lại, học cải thiện theo lớp học phần bổ sung đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường ĐHKH-ĐHTN.
13/10/2017 Quyết định v/v thành lập Tổ công tác của Trường Đại học Khoa học để phối hợp thực hiện rút và kiểm tra bài thị của Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 cùng T36 Bộ Công An.
10/10/2017 Quyết định v/v khen thưởng học viên cao học khóa học 2015-2017.