Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
19/09/2018 Quyết định về việc thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2018-2019.
19/09/2018 Quyết định về việc thành lạp Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2018-2019.
14/09/2018 Lịch thi các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018
05/09/2018 Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH.
05/09/2018 Thông báo V/v góp ý vào dự thảo vào QĐ chuyển giờ dạy LT, VLVH và QĐ thực hiện chuẩn đầu ra cho sinh viên.
31/08/2018 Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16
30/08/2018 Thông báo V/v gia hạn thời gian đào tạo cho sinh viên các khóa 9, 10.
30/08/2018 Thông báo V/v xét duyệt sinh viên K13 làm khóa luận tốt nghiệp.
17/08/2018 Thông báo v/v xét tuyển bổ sung lần 1 hệ đại học chính quy năm 2018
10/08/2018 Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy trình thực hiện công tác quản lý đào tạo trình độ Thạc sĩ theo ISO.
10/08/2018 Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy trình thực hiện công tác quản lý đào tạo trình độ Tiến sĩ theo ISO.
09/08/2018 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Công tác xã hội.
09/08/2018 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
09/08/2018 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.
09/08/2018 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Thông tin - Thư viện.