Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
08/10/2018 Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH.
05/10/2018 Quyết định về việc xét duyệt triển khai đề tài khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13,14.
05/10/2018 Quyết định về việc xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 13,14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018.
28/09/2018 Lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK hè năm học 2017 - 2018 đợt 2
27/09/2018 Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học khóa học 2016-2018.
26/09/2018 Thông báo v/v mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên.
20/09/2018 Thông báo về lễ trao bằng Thạc sĩ.
19/09/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018.
19/09/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 9/2018.
19/09/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018.
19/09/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018.
19/09/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018.
19/09/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018.
19/09/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ LT từ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 9/2018.
19/09/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ II năm học 2017-2018.