Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
03/11/2018 Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh.
01/11/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018.
01/11/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt 10 năm 2018.
01/11/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018.
01/11/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 10 năm 2018.
01/11/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 10 năm 2018.
30/10/2018 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2018.
30/10/2018 Thông báo v/v đăng ký mở lớp cải thiện năm học 2018 - 2019
25/10/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2018.
18/10/2018 Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14
18/10/2018 Lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13
16/10/2018 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy.
16/10/2018 Thông báo V/v thay đổi kế hoạch đào tạo.
12/10/2018 Danh sách xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy
12/10/2018 Danh sách xét tốt nghiệp K8, K9, K10 và K11 đợt tháng 10 năm 2018 hệ chính quy