Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
25/03/2019 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội.
20/03/2019 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội.
20/03/2019 Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hình thức VLVH ngành Công tác xã hội.
20/03/2019 Thông báo V/v tham gia góp ý vào Dự thảo Quy định về thực tập tốt nghiệp đối với đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Khoa học.
12/03/2019 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2019.
12/03/2019 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2019
12/03/2019 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2018-2019.
12/03/2019 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2018-2019.
05/03/2019 Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11, K12, K13 đợt tháng 03 năm 2019 hệ chính quy
01/03/2019 Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH.
01/03/2019 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy đợt tháng 02 năm 2019
01/03/2019 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2019
01/03/2019 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2019
01/03/2019 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2019.
01/03/2019 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 02 năm 2019 tại Điện Biên.