Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
01/03/2019 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 02 năm 2019 tại Điện Biên.
01/03/2019 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 02 năm 2019.
29/01/2019 Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 16
29/01/2019 Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018-2019 khóa 15
23/01/2019 Thông tin bảo vệ luận án Tiến sĩ Toán học cấp cơ sở của NCS. Trần Đức Dũng
16/01/2019 Thông báo lịch thi và phân công coi thi đợt thi lại tháng 01/2019 (Đợt 1 năm học 2018-2019)
15/01/2019 Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 13,14
11/01/2019 Thông báo thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ II năm học 2018 - 2019
11/01/2019 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức các lớp cải thiện HK1 năm học 2018 - 2019
11/01/2019 Thông báo điều chỉnh hình thức thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16
09/01/2019 Thông báo về lễ trao bằng ThS.
05/01/2019 Thông báo V/v học viên không tham gia học tập và quá thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ.
04/01/2019 Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK1 năm học 2018-2019 (Dự kiến)
30/12/2018 Thông báo bổ sung và điều chỉnh phân công coi thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15,16
21/12/2018 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018.