Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
14/12/2018 Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học của Trường ĐHKH-ĐHTN
10/12/2018 Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về công nhận chuyển đổi kết quả học tập đã tích lũy của người học được bảo lưu khi theo học các chương trình đào tạo liên thông của Trường Đại học Khoa học - ĐHTN
07/12/2018 Lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh từ bậc 3 - bậc 5 theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (9/12/2018)
06/12/2018 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16
06/12/2018 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15
05/12/2018 Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH.
28/11/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình.
26/11/2018 Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
22/11/2018 Thông báo V/v tập huấn sử dụng IU cho SV K16.
19/11/2018 Thông báo V/v xét duyệt cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình (Vũ Thị Thu Hà).
13/11/2018 Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 16
13/11/2018 Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 15
09/11/2018 Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019
06/11/2018 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13
06/11/2018 Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14