Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
05/07/2018 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Luật.
14/06/2018 Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.
10/06/2018 Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.
10/06/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018.
04/06/2018 Danh sách sinh viên đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC
04/06/2018 Danh sách sinh viên chưa đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC
02/06/2018 Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy
02/06/2018 Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy
29/05/2018 Quyết định v/v sửa đổi và bổ sung một số điều thuộc Quy định về công tác quản lý đào tạo sau đại học của Trường ĐHKH được ban hành kèm theo Quyết định số 1026/ QĐ - ĐHKH ngày 07/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH.
27/05/2018 Thông báo v/v đăng ký học cùng lúc hai chương trình.
23/05/2018 Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018.
21/05/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình.
16/05/2018 Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo để tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2018.
15/05/2018 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018.
15/05/2018 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018.