Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
05/04/2018 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2018.
23/03/2018 Thông báo điều chỉnh giảng đường học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 26/3/2018)
22/03/2018 Quyết định v/v khen thưởng học viên cao học khóa học 2015-2017.
22/03/2018 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2017-2018.
22/03/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ I hệ liên thông, VLVH năm học 2017-2018.
20/03/2018 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018.
20/03/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 03 năm 2018.
16/03/2018 Thông báo v/v thu nhận luận văn và bảo vệ luận văn thạc sĩ, khóa học 4/2016-4/2018.
15/03/2018 Danh sách xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 3 năm 2018 hệ chính quy
13/03/2018 Thông báo v/v công khai đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học - Cử nhân Toán - Tin
09/03/2018 Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh
07/03/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét học vụ học kỳ I năm học 2017-2018.
07/03/2018 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ HK I năm học 2017-2018.
07/03/2018 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018
07/03/2018 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018.