Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
07/03/2018 Quyết định v/v cộng nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018.
07/03/2018 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018.
07/03/2018 Thông báo về lễ trao bằng thạc sĩ
09/02/2018 Thông báo v/v thực hiện kế hoạch đào tạo
09/02/2018 Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2018.
09/02/2018 Thông báo v/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 12,13,14 và 15 hệ đại học chính quy
18/01/2018 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2017.
18/01/2018 Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12.
18/01/2018 Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2017.
16/01/2018 Quyết định v/v ấn định tên đề tài và giáo viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 12
02/01/2018 Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020.
02/01/2018 Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020.
02/01/2018 Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ VLVH ngành Luật khóa 2017-2021.
02/01/2018 Quyết định v/v thành lập lớp đại học hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa 2017-2020.
21/12/2017 Thông báo v/v mở các lớp học lại, học cải thiện