Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
15/05/2018 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 5 năm 2018.
15/05/2018 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018.
05/05/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp K12.
03/05/2018 Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018
27/04/2018 Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14, 15 học kỳ II năm học 2017 - 2018
23/04/2018 Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018
17/04/2018 Công văn V/v kế hoạch triển khai công tác TSĐH hệ chính quy năm 2018
12/04/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình.
12/04/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình.
12/04/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo.
12/04/2018 Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo.
12/04/2018 Công văn V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về chế độ kiêm giảng, thỉnh giảng trong Trường Đại học Khoa học.
11/04/2018 Công văn V/v thực hiện kế hoạch chấm KLTN cho sinh viên K12 hệ chính quy.
11/04/2018 Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ II năm học 2017-2018
09/04/2018 Thông báo v/v thay đổi lịch thi đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh.