Ngày Tiêu đề / Trích yếu File đính kèm
05/10/2017 Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về Khoa học thư viện (Chương trình Thư viện - Thiết bị Trường học
01/10/2017 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 09 năm 2017.
01/10/2017 Thông báo kết luận của HĐ xét học vụ HK II năm học 2016-2017.
01/10/2017 Thông báo về lễ trao bằng thạc sĩ.
01/10/2017 Quyết định v/v xét cảnh báo kết quả học tập đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017
01/10/2017 Thông báo v/v tổ chức thi và cấp Giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh trình độ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngành không chuyên tiếng Anh.
20/09/2017 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký Hội đồng xét học vụ học kỳ II năm học 2016-2017.
20/09/2017 Thông báo V/v tổ chức và quản lý đào tạo tiến sĩ, đăng tải thông tin luận án trên website.
20/09/2017 Quyết định v/v thành lập Ban thư ký thuộc Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2017-2018.
20/09/2017 Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm học 2017-2018.
14/09/2017 Thông báo tổ chức Hội thảo đào tạo SĐH với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và định hướng ứng dụng.
13/09/2017 Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1.
13/09/2017 Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2020.
11/09/2017 Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 08 năm 2017.
11/09/2017 Quyết định v/v thành lập các Tiểu ban giúp việc cho Ban tổ chức Hội thảo đào tạo sau đại học.